Ereleden 
Leo Theuns †
Gerrijan Hees
Leden van verdienste
Ton Bulte
Ton Coolen
Tom van Hoof
Leo Kroep
Peter Verlijsdonk
Patrick van Rijzewijk
Erik Langereis
Gerrijan Hees
John Hees
Rianne Kusters
Berry van Schaijk

 

De ontwikkeling van Bv Mierlo'76

Zoals de naam al aangeeft is onze vereniging opgericht in 1976 en wel op 13 mei. Op initiatief van het toenmalige HBB bestuur werd er een informatieavond in Mierlo gehouden, gevolgd door een oprichtingsvergadering. Een aantal mensen van het eerste uur van toen zijn nog steeds lid van onze vereniging. Destijds waren er enthousiaste mensen die van de camping en het strand de badmintonsport machtig dachten te zijn, enkelen wisten er wel iets meer van. Zij startten met senioren en trainden maar anderhalf uur per week. Oorspronkelijk speelden ze in het patronaatsgebouw waar men beschikte over één baan. Er was een sporthal in aanbouw die ze spoedig zouden gaan bevolken, echter tijdens de bouw brandde deze af. Gelukkig bleef de vertraging door herbouw beperkt tot enkele maanden, waarna naar een meer geschikte accommodatie gegaan konden.

Voor het eerst HBB competitie

We gingen ook al direct competitie spelen. We werden in één klasse met twee teams ingedeeld. Het was gebruikelijk dat teams van dezelfde vereniging op de eerste competitieavond tegen elkaar werden gezet. Zo ook bij ons. Echter, we waren camping badmintonners en hadden als hoogste doel de shuttle zolang mogelijk in de lucht te houden. Wisten wij veel. Gevolg was dat we 's nachts om half twee nog lustig shuttles oversloegen. De verantwoordelijken grepen in en de wedstrijd werd gestopt. Onze trainer heeft daarna versneld de mensen geleerd wat de bedoeling was, namelijk de shuttle zo snel mogelijk op de grond zien te krijgen en wel in het veld van de tegenstander.

Groei en jeugd

Na onze oprichting startten we ook al vrij snel met een jeugdafdeling. Via een oproep in het plaatselijke parochieblad en ondersteunende promotie van de HBB kwam de jeugd van de grond. Al na drie seizoenen hadden we een grote jeugdafdeling. De jeugd trainde op zaterdagochtend met twee groepen. Bij de senioren was er eveneens een sterke snelle groei. We hadden in 1979 ca 150 leden, waarvan een 100-tal senioren. Daarnaast was er al in 1978 een aanzienlijk wachtlijst. Door de toenemende groei werd het noodzakelijk om een tweede speelavond te krijgen. Naast de dinsdagavond (gevorderden) gingen we met de recreanten op de maandagavond spelen. De jeugd zat nog steeds op zaterdag. 

In de hoogtijdagen, we hebben het dan over de begin jaren '90, hadden we 75 jeugdleden, 100 senioren leden en ook nog een grote wachtlijst bij de senioren. Inmiddels dromen we van die getallen zeggen. Nu hebben we 35-40 jeugdleden en 60-70 senioren leden. We spelen wel op één avond, de dinsdagavond waardoor we meer een familie zijn.

Clubblad "Droppie"

Als vereniging hebben we ook een clubblad "Droppie" genaamd. Het al eerder ter ziele gegaan clubblad werd weer nieuw leven ingeblazen door Gerard Craenen. Zijn initiatief enkele jaren geleden hebben we ten zeerste op prijs gesteld. Ook kan een clubblad een bindende factor zijn binnen een vereniging. Ons leuke blad verschijnt 4x per jaar en is inmiddels het lezen waard. Het aanleveren van kopij, door meerdere leden, zou nog wat beter kunnen. Misschien draagt dit artikel er toe bij dat mensen wat alerter worden en daardoor eens een bijdrage leveren aan wat dan ook.

Sfeer

Mierlo is een sfeervolle vereniging. We proberen het gevoel te kweken dat iedereen voelt dat hij of zij erbij horen. We betrekken mensen tijdens clubavonden bij partijen, we vinden het meespelen en het onderling spelen belangrijk, we hebben een interne recreanten competitie, we houden voor de liefhebbers nog extra activiteiten, zoals kaartavonden, een fietstocht. Kortom gezelligheid bij onze badmintonactiviteiten staat bovenaan. Om de samenhorigheid te bevorderen zorgen we ook elk jaar voor een aardigheid voor elk bestuurs- of commissielid die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Niets groots, maar een aardigheid.

Erelid Leo Theuns †

Een ander hoogtepunt voor onze verenig was het voor het eerst benoemen van een erelid. In december 1996 werd de heer Leo Theuns † benoemd tot erelid van onze vereniging. Een man met bijzondere verdiensten voor Mierlo. Hij is reeds vanaf de oprichting lid van Mierlo, heeft 24 jaar bestuursfuncties uitgeoefend en de ledenadministratie en het archief bijgehouden.

Leden van verdiensten

De vereniging kent ook leden van verdiensten. Deze onderscheiding wordt incidenteel uitgereikt aan mensen die voor de vereniging van bijzondere waarde zijn geweest en soms nog zijn. Het zijn altijd mensen die uitermate actief in en voor de vereniging zijn geweest en dat ook nog over een langere periode. We zijn trots op onze 6 leden van verdiensten t.w. de heren Tom van Hoof, Leon Kroep, Ton Bulte, Peter Verlijsdonk, Ton Coolen en Patrick van Rijzewijk. Hier zijn gedurende het seizoen 2014/2015 Gerrijan Hees en John Hees vanwege hun vele inspanningen voor de vereniging bijgekomen!

De HBB

Bij de HBB voelen we ons als Mierlo thuis. De relatie met de bond is erg goed. Er is een goede sfeer, voldoende gelegenheid tot gezellige contacten na de wedstrijden en er wordt als regel sportief gespeeld. Ook heeft men veel respect voor de mensen die een bond als de HBB draaiende houden, zeker met de ervaring van binnen de eigen vereniging toen het wat minder ging. Voor Mierlo zijn de lijnen naar de HBB kort, zeker omdat een kenmerkend persoon als Ton Coolen een bestuursfunctie in de BWC van de HBB bekleedt.

Toernooien

Dramatisch is de terugloop in het bezoek aan toernooien door simpelweg gebrek aan animo. Wijzelf organiseren samen met Con Brio het Miecon toernooi. Het kwam in de verste verte niet bij ons op dat dit wel eens niet zou doorgaan. Afgelopen seizoen scheelde het niet veel of ook dit toernooi was door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Een teken aan de wand. De tijd is langzaam aangebroken dat we naar een beperkter aantal toernooien moeten die door meerdere verenigingen tegelijk georganiseerd worden. Als we in staat zouden zijn om met b.v. drie verenigingen gezamenlijk een toernooi te organiseren is de kans op succes groot. Je bent dan al verzekerd van de inschrijving van de organiserende verenigingen. Als de toernooien dan ook nog wat verdeeld worden over de regio moet het toch lukken. De bond heeft enkele jaren geleden een vergelijkbaar initiatief genomen. Toen zeiden verenigingen die nog een eigen redelijk bezet toernooi hadden dat dit voor hen niet hoefde. Toch hebben ook die verenigingen er belang bij dat er meerdere goedlopende toernooien zijn. Anders gaat het bezoek aan toernooien over en weer verloren.