Ereleden 
Leo Theuns †
Gerrijan Hees
Leden van verdienste  
Ton Bulte Gerrijan Hees
Ton Coolen John Hees †
Tom van Hoof Rianne Peeters
Leo Kroep Berry van Schaijk
Peter Verlijsdonk † Bram Bakker
Patrick van Rijzewijk Ton Schenkelaars
Erik Langereis  

 

De ontwikkeling van Bv Mierlo'76

Zoals de naam al aangeeft is onze vereniging opgericht in 1976 en wel op 13 mei. Op initiatief van het toenmalige HBB bestuur werd er een informatieavond in Mierlo gehouden, gevolgd door een oprichtingsvergadering. Een aantal mensen van het eerste uur van toen zijn nog steeds lid van onze vereniging. Destijds waren er enthousiaste mensen die van de camping en het strand de badmintonsport machtig dachten te zijn, enkelen wisten er wel iets meer van. Zij startten met senioren en trainden maar anderhalf uur per week. Oorspronkelijk speelden ze in het patronaatsgebouw waar men beschikte over één baan. Er was een sporthal in aanbouw die ze spoedig zouden gaan bevolken, echter tijdens de bouw brandde deze af. Gelukkig bleef de vertraging door herbouw beperkt tot enkele maanden, waarna naar een meer geschikte accommodatie gegaan konden.

Voor het eerst HBB competitie

We gingen ook al direct competitie spelen. We werden in één klasse met twee teams ingedeeld. Het was gebruikelijk dat teams van dezelfde vereniging op de eerste competitieavond tegen elkaar werden gezet. Zo ook bij ons. Echter, we waren camping badmintonners en hadden als hoogste doel de shuttle zolang mogelijk in de lucht te houden. Wisten wij veel. Gevolg was dat we 's nachts om half twee nog lustig shuttles oversloegen. De verantwoordelijken grepen in en de wedstrijd werd gestopt. Onze trainer heeft daarna versneld de mensen geleerd wat de bedoeling was, namelijk de shuttle zo snel mogelijk op de grond zien te krijgen en wel in het veld van de tegenstander.

Groei en jeugd

Na onze oprichting startten we ook al vrij snel met een jeugdafdeling. Via een oproep in het plaatselijke parochieblad en ondersteunende promotie van de HBB kwam de jeugd van de grond. Al na drie seizoenen hadden we een grote jeugdafdeling. De jeugd trainde op zaterdagochtend met twee groepen. Bij de senioren was er eveneens een sterke snelle groei. We hadden in 1979 ca 150 leden, waarvan een 100-tal senioren. Daarnaast was er al in 1978 een aanzienlijk wachtlijst. Door de toenemende groei werd het noodzakelijk om een tweede speelavond te krijgen. Naast de dinsdagavond (gevorderden) gingen we met de recreanten op de maandagavond spelen. De jeugd zat nog steeds op zaterdag. 

In de hoogtijdagen, we hebben het dan over de begin jaren '90, hadden we 75 jeugdleden, 100 senioren leden en ook nog een grote wachtlijst bij de senioren. 

Socials

Als vereniging hadden we een clubblad "Droppie" genaamd. Het al eerder ter ziele gegaan clubblad werd weer nieuw leven ingeblazen door Gerard Craenen. Zijn initiatief enkele jaren geleden hebben we ten zeerste op prijs gesteld. In lijn met de tijd zijn we als verening nu te vinden op verschillende social media kanalen zoals Facebook, Instagram en Tiktok.

Sfeer

Mierlo is een sfeervolle vereniging. We proberen het gevoel te kweken dat iedereen voelt dat hij of zij erbij horen. We betrekken mensen tijdens clubavonden bij partijen, we vinden het meespelen en het onderling spelen belangrijk. we houden voor de liefhebbers nog extra activiteiten. Kortom gezelligheid bij onze badmintonactiviteiten staat bovenaan. 

Ereleden

Leo Theuns †
Een ander hoogtepunt voor onze verenig was het voor het eerst benoemen van een erelid. In december 1996 werd de heer Leo Theuns † benoemd tot erelid van onze vereniging. Een man met bijzondere verdiensten voor Mierlo. Hij is reeds vanaf de oprichting lid van Mierlo, heeft 24 jaar bestuursfuncties uitgeoefend en de ledenadministratie en het archief bijgehouden.

Gerrijan Hees
In 2021 hadden we het genoegen om een tweede erelid te mogen benoemen. Gerrijan Hees werd voor haar jaren lange inzet voor de club gehuldigd als erelid. Als voorzitter van de vereniging is zij nog steeds actief voor de club.

Leden van verdiensten

De vereniging kent ook leden van verdiensten. Deze onderscheiding wordt incidenteel uitgereikt aan mensen die voor de vereniging van bijzondere waarde zijn geweest en soms nog zijn. Het zijn altijd mensen die uitermate actief in en voor de vereniging zijn geweest en dat ook nog over een langere periode. We zijn trots op onze leden van verdiensten vanwege hun vele inspanningen voor de vereniging!

De HBB

Bij de HBB voelen we ons als Mierlo thuis. De relatie met de bond is erg goed, hierdoor speelt dan ook een groot deel van de vereniging in competitie verband bij de HBB. Er is een goede sfeer, voldoende gelegenheid tot gezellige contacten na de wedstrijden en er wordt als regel sportief gespeeld. 

Toernooien

Als vereniging organiseren we in samenwerking met BC Con Brio ook ieder jaar 2 toernooien. Een jeugdtoernooi in de herfst in Mierlo en in de winter een seniorentoernooi in Helmond. Ook zijn we te vinden bij toernooien van bevriende verenigingen zoals het BC Bakel teamtoernooi, Mixed Jeugdtoernooi en de HBB kampioenschappen.